5 nejlepších londýnských památek

with Žádné komentáře

Tower of London

Tower byl založen Vilémem I. Dobyvatelem v 11. století jako pevnost pro obronu města. Centrální část hradu se čtyřmi věžemi je známá jako White Tower, kolem které jsou ochranné hradby. Pevnost sloužila jako královské sídlo, vězení, zbrojnice, mincovna a klenotnice.

Tower slouží jako klenotnice britských korunovačních klenotů, které jsou zde uloženy od 13. století. V klenotnici se srkývají nejvzácnější britské poklady včetně největším diamantem světa ja Koh-i-noor. V Toweru naleztene také obrovskou sbírkou zbraní.

Strážci hradu jsou Beefeateři, kteří v červenočených uniformách zabezpečují provoz hradu a provází turisty. Jednou z jejich povinností je každý večer uzamknout Tower při Obřadu klíčů. Ravenmaster, který je jedním z Beefeaterů má za úkol se starat o osm havranů. Pokud by podle pověsti havrani opustily Tower, britská monarchie zanikne. Proto mají havrani zastřižená křídla.

Tower of London letenky do londýna

Wesminsterský parlament a Big Ben

Tato budova se spolu se známou věží Big Ben stala symbolem celé Anglie. Palác je sídlem Parlamentu. Nachází se v něm Sněmovna lordů a Dolní sněmovna. Palác byl postaven v 11. století a původně sloužil jako sídlo panovníků. V roce 1834 podlehla téměř celá stavba požáru. Architekt Sir Charles Barry budově vtiskl novogotickou podobu. Nejstarší částí paláce je Wesminster Hall, který slouží k významným událostem jako jsou korunovace a pohřby významných státních příslušníků.

Big Ben je hovorové označní pro hodinovou věž, která je součástí Wesminsterského paláce. Věž byla postavena při rekonstrukci po požáru. Big Ben je jméno největšího zvonu ve věži, který odbíjí každou hodinu. Zvonice obsahuje ještě další čtyři zvony, které ohlašují čtvrthodiny.  Věž je vysoká 62m, hodinová ručička je dlouhá 2,7 m a minutová 4,3 m.

houses of parliament, big ben, letenky do londýna

Tower Bridge

Nejslavnější londýnský most stojí v blízkosti pevnosti Tower, díky které získal svůj název. Tower Bridge díky zvedacím ramenům umožňuje proplutí velkým lodím. Most je 60 m dlouhý a jeho věže 42 m vysoké. Most byl otevřen v roce 1894.

V roce 2014 byla na jedné z výškových lávek otevřena prosklená pološina. Návštěvníkům se tak naskýtá jedinečný pohled na samotný most i řeku Temži. Nevšedním zážitkem je bezesporu  možnost vidět zvedání mostních rámů.

tower bridge

Buckinghamský palác

Buckinghamský palác je od nástupu královny Viktorie na trůn v roce 1837 hlavním královským sídlem. Palác však nepatří královně, ale je státním majetkem. Dům, který tvoří centrum součastného paláce byl postaven v roce 1703 pro vévodu z Buckinghamu a Normanby. Dům měl původně sloužit pro soukromé účely královské rodiny. Palác byl  však rekontruován a Johnem Nashem a rozšířen o 2 další křídla. Další reknostrukcí palác získal své poslední – čtvrté křídlo.

Palác je od 90. let zpřístupněn veřejnosti. Každý rok v období od srpna do září je možné navštívit západní křídlo paláce. Výtěžek ze vstupného je použit na rekonstrukci Windsorského zámku. Státní vlajka je vyvěšována na paláci v době, kdy královna není v paláci. Vlajka na půl žerdi symbolizuje, že zemřel člen královské rodiny nebo je státní smutek.

Turisticky oblíbenou atrakcí je střídání stráží. Střídání stráží se koná od dubna do července každý den od 11:30 před Buckinghamským palácem. Akce trvá 45 minut. Od července do března probíhá strtřídání stráží obden. Bližší informace nalezne zde.

Buckinghamský palác, letenky do londýna

Wesminsterské opatství

Wesminsterské opatství je postaveno ve stylu gotické katedrály. Opatství je tradičním místem korunovací, svateb a posledního odpočinku anglických panovíků. Od roku 1066 zde byli korunováni téměř všichni angličtí králové.

Ve Wesminteru jsou pohřbeny i další významné osobnosti britských dějin. Namátkou můžeme jsmenovat například Charlese Darwina, Sira Isaaca Newtona, Charlese Dickense, Williama Shakespeare, Oscara Wilde či Sira Winstona Churchilla. Svůj památník zde mají i českoslovenští vojáci z 2. světové války.

wesminsterská katedrála, letenky do londýna

 

 

Napsat komentář